Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene info

Wie moet invullen?

De werkgever is verplicht een validatieboek bij te houden bij tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer of wegens economische redenen. Deze verplichting is opgelegd in artikel 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en de artikelen 83 tot 86 van het uitvoeringsbesluit van 26 november 1991.

De bedoeling van het validatieboek is de RVA een overzicht te geven van alle genummerde controleformulieren C 3.2 A die afgeleverd worden als bewijs van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer of wegens economische redenen. Werkgevers uit de bouwsector moeten geen validatieboek bijhouden.

De online dienst "validatieboek" is bedoeld voor de werkgevers en hun gemandateerden die toegang hebben tot de beveiligde omgeving van de portaalsite (die dus in het bezit zijn van een identificatie en een wachtwoord). Meer info in het Helpcentrum, rubriek Beveiligde toegang. Via deze online dienst kunnen zij het validatieboek up-to-date houden..