Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Hoe invullen?

De gegevens moeten in het validatieboek ingeschreven worden ten laatste de dag waarop de werkgever de formulieren aflevert.

De werkgever moet enkel de controleformulieren C 3.2 in het validatieboek inschrijven die betrekking hebben op tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer of wegens economische redenen.

Formulieren die betrekking hebben op de andere vormen van tijdelijke werkloosheid moet hij niet inschrijven:

  • overmacht
  • technische stoornis
  • collectieve jaarlijkse vakantie
  • staking of lock-out

Let op: Indien hij echter verwacht dat zich later in de maand slecht weer of werkgebrek wegens economische redenen zal voordoen, is het aangewezen de formulieren toch in te schrijven in het validatieboek om te vermijden dat hij ze in de loop van de maand moet terugvragen.

Alleen effectief afgeleverde formulieren MOETEN ingeschreven worden in het validatieboek. Formulieren die werden opgemaakt maar niet afgeleverd (bv. omdat de werknemers aan het werk gehouden werden), MAG de werkgever inschrijven in het validatieboek, maar dit is niet verplicht.