Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Over het validatieboek

Bij de aanvang van een periode tijdelijke werkloosheid moet de werkgever aan de werknemer een controleformulier C 3.2 A bezorgen. Vooraleer dit formulier af te leveren, vermeldt hij bij tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek of wegens slecht weer het nummer van het formulier in het validatieboek (dit moet niet gebeuren voor werkgevers uit de bouwsector aangezien daar een afwijkende regeling geldt). De werkgever kan hiervoor gebruik maken van het elektronisch validatieboek:.

Vermelding van het nummer van het formulier C 3.2 A

  • Via de knop 'nieuw formulier' krijgt een werkgever met minder dan 100 werknemers de lijst van zijn werknemers te zien, opgesteld op basis van de Dimona-aangiften. Een werkgever met meer dan 100 werknemers moet het rijksregisternummer van de betrokken werknemer invoeren in het veld 'INSZ'.
  • In het scherm 'nieuw controleformulier' zijn de refertemaand en het nummer van het controleformulier C 3.2 A verplichte zones. Betreft het een tweede controleformulier in de loop van dezelfde maand voor dezelfde werknemer, dan is er ook een verplichting om de reden hiervoor mee te delen in de commentaarzone (bijvoorbeeld 'vorig formulier verloren').
  • Via een speciale waarschuwing wordt de werkgever erop gewezen dat de gegevens nadien niet meer kunnen gewijzigd worden. Na bevestiging volgt de ontvangstmelding.

Zoekmogelijkheid

De werkgever kan via de knop consultatie een opzoeking doen in zijn eigen validatieboek op basis van:

  • de refertemaand
  • het rijksregisternummer
  • het nummer van het controleformulier