Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Uitbetaling van uw pensioentoezeggingen

Uitbetaling van intern gefinancierde individuele pensioentoezeggingen & andere niet-geëxternaliseerde pensioenvoordelen.

Unieke en multifunctionele aangifte

Vanaf 1 januari 2023 wordt de informatie over de tweedepijleruitbetalingen aangegeven aan db2p. Db2p centraliseert dus alle gegevens over aanvullende pensioenen (vanaf de inrichting van een regeling tot de uitbetaling van de uitkeringen).

De aangifte aan db2p vervangt de aangifte aan het Pensioenkadaster. Alle tweedepijlerbetalingen die worden verricht vanaf 1 januari 2023 moeten dus aangegeven worden via db2p. De uitbetalingen die worden verricht vóór 1 januari 2023 worden nog aangegeven via het Pensioenkadaster , voor zo ver die aangifte tijdig en dus binnen de wettelijke termijn (8ste werkdag van de maand volgend op de maand van betaling) gebeurt.

De aangifte voor de tweedepijlerbetalingen via db2p is uniek. De nodige gegevens worden eenmalig opgevraagd en gecentraliseerd in één databank. De informatie in db2p is multifunctioneel en multisectorieel en dekt de behoeften af van alle gebruikers binnen het SZ-netwerk en de overheid.

Voor wie?

De uitbetalingsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de aangifte 'PAYMENT' via db2p. In deze context gaat het om instellingen die aanvullende pensioenen uitbetalen die niet zijn geëxternaliseerd bij een pensioenfonds of verzekeraar (het beheer van de aanvullende pensioenen is dus niet toevertrouwd aan een pensioeninstelling). Zo moet een werkgever, vennootschap, publieke werkgever, . die een intern gefinancierde individuele pensioentoezegging of een ander niet-geëxternaliseerd pensioenvoordeel uitbetaalt, dit aangeven aan db2p.

De aangifteplichtige uitbetalingsinstelling kan er steeds voor kiezen om de aangiften te laten uitvoeren door een derde. Die dienstverlener is dan gemandateerd om aan te geven in naam van de delegerende aangifteplichtige instelling. Dit mandaat moet ingevoerd worden via het mandaatbeheersysteem van het portaal van de sociale zekerheid 'Mahis'.

Wat moet er aangegeven worden?

De meeste informatie in db2p wordt aangegeven door verzekeraars en pensioenfondsen (of soms ook door publieke werkgevers met intern beheerde publieke toezeggingen of sectorale inrichters met een sectorplan). Zij zijn 'Ambtenaren en andere professionals'/ 'Actoren wettelijke en aanvullende pensioen' op het portaal van de sociale zekerheid.

Interne pensioenbeloftes en andere niet-geëxternaliseerde pensioenvoordelen zijn hierop een uitzondering. Deze aanvullende pensioenen worden niet beheerd en uitbetaald door verzekeraars of pensioenfondsen, maar wel door de werkgever of vennootschap (of hun dienstverlener). Het gaat om:

  • intern gefinancierde individuele pensioentoezeggingen aan een welbepaalde werknemer of zelfstandige bedrijfsleider, zoals bedoeld in art. 117 e.v. van de Programmawet van 22 juni 2012;

U moet - als werkgever, vennootschap of andere uitbetalingsinstelling - deze tweedepijlerbetalingen aangeven via de db2p-toepassing voor 'Onderneming' op het portaal.

Alle informatie die u nodig heeft om deze onlinedienst te gebruiken en uw verplichtingen in het kader van de databank te vervullen, vindt u op PensionPro.be Nieuw venster.

Wat kunt u doen in de onlinedienst DB2P?

Zodra u ingelogd bent in DB2P, kunt u:

  • uitbetalingen voor uw intern gefinancierde individuele pensioentoezeggingen & andere niet-geëxternaliseerde pensioenvoordelen aangeven;
  • de door u (of uw dienstverlener) aangegeven aangiften raadplegen (en indien nodig, deze corrigeren of annuleren);
  • uw 'betalingsoverzicht' raadplegen. Het 'betalingsoverzicht' wordt maandelijks gegenereerd op basis van uw aangiften aan db2p. Hier vindt u het totale bedrag van de ingehouden solidariteitsbijdragen en/of ZIV-inhoudingen dat u moet storten aan de Federale Pensioendienst.