Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

DB2P – Databank Aanvullende Pensioenen

De Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) bevat gegevens over alle Belgische en buitenlandse 'tweedepijlerpensioenen'. Dat zijn voordelen die een aanvulling vormen op het wettelijk pensioen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. De databank wordt beheerd door Sigedis.

Doelstellingen

Enerzijds vindt de databank haar oorsprong in een streven naar een betere en meer uniforme toepassing van de fiscale en sociale wetgeving op het vlak van aanvullende pensioenen.

Anderzijds moet de databank bijdragen tot de transparantie van en het vertrouwen in aanvullende pensioenen.

Efficiënte sociale en fiscale controle

DB2P maakt een efficiëntere sociale en fiscale controle mogelijk op verschillende vlakken:

  • controle door de fiscus op de toepassing van de 80%-grens. Het wettelijke en aanvullende pensioen samen mogen niet meer dan 80% van het laatste brutoloon bedragen;
  • toezicht door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de opvolger van de CBFA, op de naleving van de wet op aanvullende pensioenen voor werknemers (WAP) en zelfstandigen (WAPZ) en hun uitvoeringsbesluiten;
  • geautomatiseerde controle door de RSZ van de bijzondere bijdrage van 8,86% die verschuldigd is op de werkgeversbijdragen voor de tweede pijler, en
  • de controle door RSZ en RSVZ Nieuw venster op de correcte inning van de bijzondere bijdrage van 3% op hoge aanvullende pensioenopbouw (Wijninckxbijdrage).

Transparantie aanvullende pensioenen

DB2P moet de transparantie over aanvullende pensioenen op verschillende manieren bevorderen:

  • Beleidsmakers zullen duidelijke en betrouwbare statistieken krijgen.
  • Werkgevers en vennootschappen kunnen hun DB2P-dossier consulteren en de nodige informatie vinden voor het vervullen van hun administratieve verplichtingen.
  • Op termijn zal DB2P ook bijdragen tot de vermindering van administratieve lasten voor werkgevers en vennootschappen (zoals het afschaffen van de fiscale attesten of een automatische verzending van de pensioenfiches).
  • Aangeslotenen kunnen via de databank hun aanvullende pensioenrechten bekijken en ‘slapende’ pensioenrechten terugvinden.

Meer informatie over de Databank Aanvullende Pensioenen vindt u op de DB2P-websitenieuw venster.