Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

DB2P – Databank Aanvullende Pensioenen

De Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) bevat gegevens over alle Belgische en buitenlandse 'tweedepijlerpensioenen'. Dat zijn voordelen die een aanvulling vormen op het wettelijk pensioen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. De databank wordt beheerd door Sigedis.

Doelstellingen

DB2P is opgericht om:

 • de toepassing van de sociale en (para)fiscale wetgeving over de tweedepijlerpensioenen efficiënter te kunnen controleren;
 • bij te dragen aan de transparantie en betrouwbaarheid van aanvullende pensioenen;
 • de aanvullende pensioengegevens te centraliseren (unieke en multifunctionele aangifte).

Efficiënte sociale en fiscale controle

DB2P maakt een efficiëntere sociale en (para)fiscale controle mogelijk op verschillende vlakken:

 • controle door de fiscus op de toepassing van de 80%-grens. Het wettelijke en aanvullende pensioen samen mogen niet meer dan 80% van het laatste brutoloon bedragen;
 • toezicht door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op de naleving van de wet op het aanvullend pensioen voor werknemers (WAP), het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (WAPW), het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (WAPZ), het aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders (WAP BL), het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon (WAZNP) en hun uitvoeringsbesluiten;
 • geautomatiseerde controle door de RSZ van de bijzondere bijdrage van 8,86% die verschuldigd is op de werkgeversbijdragen voor de tweede pijler, en
 • de controle door RSZ en RSVZ Nieuw venster op de correcte inning van de bijzondere bijdrage van 3% op hoge aanvullende pensioenopbouw (Wijninckxbijdrage).

DB2P is de referentie voor data over tweedepijlerpensioenen: de authentieke gegevens over aanvullende pensioenen worden gecentraliseerd in één databank via unieke en multifunctionele aangiftes.

 • Vanaf 1 januari 2023 wordt - naast de informatie over de opbouw van aanvullende pensioenen - ook de informatie over de uitbetalingen aangegeven aan DB2P. De aangifte aan DB2P vervangt de aangifte aan het Pensioenkadaster. Vanaf 1 januari 2023 zal DB2P dus alle gegevens over aanvullende pensioenen centraliseren (vanaf de inrichting van een regeling tot de uitbetaling van de uitkeringen).
 • De informatie in DB2P is multifunctioneel en multisectorieel en dekt de behoeften af van alle gebruikers binnen het SZ-netwerk en de overheid.

Transparantie aanvullende pensioenen

DB2P moet de transparantie en betrouwbaarheid over aanvullende pensioenen op verschillende manieren bevorderen:

 • Beleidsmakers zullen duidelijke en betrouwbare statistieken krijgen.
 • Werkgevers en vennootschappen kunnen hun DB2P-dossier consulteren en de nodige informatie vinden voor het vervullen van hun administratieve verplichtingen.
 • Op termijn zal DB2P ook bijdragen tot de vermindering van administratieve lasten voor werkgevers en vennootschappen (zoals het afschaffen van de fiscale attesten of een automatische verzending van de pensioenfiches).
 • Aangeslotenen kunnen via de databank hun aanvullende pensioenrechten bekijken en ‘slapende’ pensioenrechten terugvinden.

Meer informatie over de Databank Aanvullende Pensioenen vindt u op de website PensionPro.be Nieuw venster.