Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Aangepaste terugbetaling voor medische raadplegingen op afstand

21-06-2022

Vanaf 1 augustus 2022 past het RIZIV het terugbetalingssysteem voor telefonische en videoraadplegingen bij de dokter aan dat bestaat sinds het begin van de COVID-19-pandemie. Het gaat om een nieuwe stap om de raadplegingen op afstand te integreren in ons zorgsysteem, met kwaliteitsgaranties voor de patiënten.

Raadplegingen op afstand kunnen een nuttige aanvulling zijn op de klassieke fysieke raadplegingen. Het RIZIV zal telefonische en videoraadplegingen bij de dokter terugbetalen zonder beperking op het aantal raadplegingen. De raadplegingen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen voor terugbetaling: 

  • Het gaat enkel om raadplegingen:
    • bij je gebruikelijke dokter, of 
    • bij een specialist waarnaar je doorverwezen bent, of 
    • bij een huisartsenwachtdienst
  • De raadpleging op afstand kan enkel op jouw vraag en met akkoord van de dokter gebeuren.
  • Tijdens de raadpleging moet de dokter toegang hebben tot je dossier.
  • Het gebruikte platform voor videoraadplegingen moet voldoen aan een aantal criteria om de veiligheid van de informatie te waarborgen.

Je zal als patiënt enkel je persoonlijk aandeel of remgeld moeten betalen: 4 euro voor een videoraadpleging, 2 euro voor een telefonische raadpleging. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je in beide gevallen slechts 1 euro. De rest van het bedrag betaalt je ziekenfonds rechtstreeks dankzij de derdebetalersregeling van het RIZIV.

Deze nieuwe terugbetalingsregeling vervangt het systeem dat het RIZIV bij het begin van de coronacrisis lanceerde om de triage van mogelijk besmette patiënten en de continuïteit van de zorg te waarborgen wanneer fysiek contact niet mogelijk was. 

Je vindt meer informatie over raadplegingen op afstand op de RIZIV-website


Auteur

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering