Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Wat heb ik nodig om mij te authenticeren en een bericht te ondertekenen?

 • Om een digitale handtekening te plaatsen moet ik over een certificaat en de bijhorende private sleutel beschikken.
 • Om mij sterk te authenticeren moet ik over een certificaat en de bijhorende private sleutel beschikken.
 • Beide functies kunnen gewaarborgd worden door één certificaat of twee verschillende certificaten.
 • Ik moet mijn private sleutel(s) beschermen.
 • Mijn elektronische identiteitskaart is voorzien van een authenticatiecertificaat en een (gekwalificeerd) handtekeningcertificaat met de bijhorende private sleutels; de toegang tot deze sleutels is beschermd door een pincode. De private sleutels zullen de kaart nooit verlaten.
 • Ik kan andere certificaten verkrijgen bij Certificatieautoriteiten zoals Globalsign.
 • De certificaten moeten worden geplaatst in een “certificate store” die toegankelijk is voor het authenticatie- of handtekeningproces.
 • Om de elektronische identiteitskaart te gebruiken, moet men beschikken over:
  • een kaartlezer;
  • de driver van de kaartlezer;
  • de interfacesoftware met de elektronische identiteitskaart ("middleware van de eid-kaart").