Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Gestructureerde berichten testen

Testtypes

De circuittest

De circuittest wordt gebruikt om het volledige proces van aangiften via gestructureerde berichten te testen. De verwerking van gegevens gebeurt op een gelijkaardige manier en met een gelijkaardige snelheid als in de productieomgeving.

Belangrijk

  • In tegenstelling tot de aangiftetest worden de persoonsgegevens wel gecontroleerd, en wordt C.I.M.I.Re gecontacteerd bij probleemgevallen.
  • U ontvangt alle antwoordbestanden, zoals in productie.
  • Er geldt een beperking van één aangifte per combinatie RSZ-nummer/kwartaal, zoals in productie. Het is met andere woorden niet mogelijk om dezelfde aangifte meerdere keren te testen.
  • Goedgekeurde aangiften worden bewaard in de simulatieomgeving.

Werkwijze

Om een aangiftetest uit te voeren, moet de bestandsnaam voorzien zijn van de extensie 'T'.

FTP-gebruikers moeten de aangifte plaatsen in de folder INTEST. U kunt het resultaat in dat geval terugvinden in de folder OUTTEST.