Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Software DCL v.6.0

Met DCL v.6.0 maakt u aangiftebestanden en correctiebestanden voor het Pensioenkadaster aan en verzendt u ze. De software zorgt ervoor dat elke rubriek op de goede plaats staat en het juiste formaat heeft, conform de Instructies op het ogenblik dat u een aangifte wenst te doen. Ze biedt u ook de mogelijkheid alle rubrieken interactief te consulteren en in te vullen. Een beperkt aantal controles verifieert de inhoud van bepaalde rubrieken, maar het blijft uw verantwoordelijkheid als gebruiker om de juistheid van de gegevens na te gaan.

Verder kunt u met dit programma elementen die door het Pensioenkadaster verworpen zijn opnieuw invoeren, corrigeren, en terugsturen in de vorm van een correctiebestand.

Opgelet: Gebruikt u al een eerdere versie van DCL? Dan vindt u in de handleiding een procedure voor de conversie van de database.

De software aanvragen

Stuur een e-mail naar penskad@sfpd.fgov.be om de DCL-software aan te vragen.