Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Aangifte Pensioenkadaster

Het Pensioenkadaster wordt beheerd door de FPD en bevat de gegevens van alle uitbetaalde wettelijke en aanvullende pensioenvoordelen vanaf 1 oktober 1980.

Het beheer van de wettelijke inhouding van 3,55 % (ZIV-inhouding) wordt verricht door de FPD voor rekening van het RIZIV op basis van de gegevens opgeslagen in het Pensioenkadaster.

Anderzijds dienen de Federale Pensioendienst (FPD), of elke andere instelling belast met de uitbetaling van een wettelijk pensioen, van dit pensioen een bijdrage af te houden, de zogeheten solidariteitsbijdrage Nieuw venster.

Op basis van de gegevens geleverd door het Pensioenkadaster kan de FPD berekenen welke percentages inzake solidariteitsbijdrage toegepast dienen te worden door de verschillende betrokken instellingen.

Sinds 1 januari 1996 wordt ook de bedrijfsvoorheffing Nieuw venster op de wettelijke pensioenen berekend op basis van de gegevens van het Pensioenkadaster.

Daarnaast wordt het Pensioenkadaster gebruikt voor het automatisch aanmaken van de Attesten inzake Gezondheidszorg van de rechthebbenden uit de openbare sector. Dankzij deze automatische attesten blijft een sociaal verzekerde, wanneer hij met pensioen gaat, gedekt door de verplichte verzekering inzake gezondheidszorg.

Tot slot worden de gegevens van het Pensioenkadaster gebruikt om de datawarehouse " arbeidsmarkt " te voeden.

De "Onderrichtingen aangifte pensioenen en aanvullende voordelen" zijn toegankelijk via de portaalsite van de sociale zekerheid.

Voor verdere inlichtingen over de aangifte en de storting van de inhoudingen, kunt u een e-mail sturen naar aangiften.pk@sfpd.fgov.be.