Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene info : Over meldingsplicht

Activiteiten in de bouwsector

De "activiteiten in de bouwsector" zijn die activiteiten die betrekking hebben op het

 • maken
 • herstellen
 • onderhouden
 • wijzigen
 • of het vernietigen

van bouwwerken.

Het gaat onder meer om:

 • uitgravingswerk
 • grondwerk
 • opbouw
 • montage en demontage van geprefabriceerde elementen
 • inrichting of uitrusting
 • verbouwing
 • renovatie
 • herstelling
 • ontmanteling
 • afbraak
 • onderhoud
 • onderhoud-, schilder- en schoonmaakwerken
 • sanering