Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Jaarverslag 2021 van de RJV - Solidariteit en efficiëntie

13-04-2022

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) publiceert zijn jaarverslag 2021. Op 31 december 2021 heeft de RJV-Kas een vakantiegeld toegekend aan 1,2 miljoen arbeiders voor een totaal brutobedrag van 3,4 miljard euro.

De medewerkers van de RJV hebben nog maar eens hun solidariteit, hun professionalisme, hun engagement en hun doeltreffendheid getoond. Ze hebben alles in het werk gesteld om de aanzienlijke, bijkomende werklast weg te werken die voortvloeit uit de gelijkstellingen van de tijdelijke werkloosheid met effectieve prestaties, en om tijdig en correct de vakantiegelden te betalen.

Uitzonderlijke gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid COVID-19

Het deel van het vakantiegeld dat voortvloeit uit de gelijkstellingen, is gestegen met 132,73% in 2021 ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de aanpassing van de reglementering om de gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid ingevolge de coronaviruscrisis mogelijk te maken.

Nog en alsmaar efficiënter

De RJV zet in op de eBox burger en op zijn onlinedienst 'Mijn vakantierekening' om het leven van zijn klanten te vergemakkelijken door ervoor te zorgen dat ze in alle veiligheid hun documenten om het even waar, om het even welk moment en op om het even welk toestel kunnen raadplegen. Eind 2021 had 25,33% van de werknemers die bij de RJV-Kas aangesloten zijn, hun eBox al geactiveerd. Het gebruikspercentage van 'Mijn vakantierekening' om het bankrekeningnummer mee te delen, was toegenomen met 41% ten opzichte van 2020.

Informatieveiligheid: alles tegen phishing

Voor de RJV zijn informatieveiligheid en privacy een topprioriteit. Maar de Rijksdienst werd nog nooit zoveel met phishing geconfronteerd als in 2021. Ongeveer 200 frauduleuzesites konden door de bevoegde instanties geblokkeerd worden dankzij de alertheid van de klanten en de inspanningen van de medewerkers van de RJV.

Wat de preventie betreft, heeft de RJV alles in het werk gesteld om de klanten via zijn internetsite, de media, zijn professionele facebookpagina... te verwittigen om te vermijden dat ze in de val zouden lopen. Bovendien wordt het personeel actief gesensibiliseerd voor de strijd tegen phishing.

Download het jaarverslag 2021 op de pagina Publicaties en cijfers van de RJV-website.


Auteur

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie