Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Federaal actieplan handicap goedgekeurd

27-08-2021

27 augustus 2021 - Op 16 juli keurde de ministerraad het 'Federaal actieplan handicap (2021 - 2024)' goed. Het plan kwam tot stand in nauwe samenwerking met alle ministers en staatssecretarissen. Het kreeg de steun van belangengroepen die personen met een handicap vertegenwoordigen, zoals de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en Unia.

Opgebouwd rond de zes assen van het regeerakkoord, biedt het actieplan 145 maatregelen ten voordele van personen met een handicap. Deze maatregelen raken alle aspecten van het leven: de coronacrisis, gezondheidszorg en sociale bescherming, werk en werkgelegenheid, toegankelijkheid, mobiliteit, bestrijding van discriminatie, participatie aan het culturele leven en sport, enz.

Er wordt voortaan ook rekening gehouden met het principe van 'handistreaming'. Dit betekent dat men bij elke maatregel en beslissing van de federale regering bewust nadenkt over wat het effect is op personen met een handicap.

 

 

Minister Karine Lalieux, bevoegd voor personen met een handicap, coördineert de uitvoering van het plan. Eind 2022 komt er een eerste voortgangsrapport, en in 2024 volgt een eindrapport.

Lees het Federaal actieplan handicap (2021 - 2024) (.pdf)

Lees meer over 'handistreaming' op de site van de FOD Sociale Zekerheid.


Auteur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid