Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Dashboard sociale bescherming

14-12-2021

14 december 2021 - De FOD Sociale Zekerheid publiceert een gloednieuw tweedelig 'dashboard' met gegevens over sociale bescherming. Daarmee maakt de FOD de kerngegevens over de sociale bescherming zichtbaarder en toegankelijker. Het eerste luik van het dashboard toont de financiering van de sociale bescherming. Het tweede luik onderzoekt dan weer hoe adequaat die bescherming is voor de sociale situatie in België.

Het Dashboard Financiering geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van de sociale bescherming. Het vertrekt van een globaal overzicht en gaat dan dieper in op de uitgaven voor gezondheidszorg en vergrijzing.

Het Dashboard Adequaatheid vergelijkt de sociale minima met de armoedegrens. Het identificeert het aantal begunstigden, legt een link tussen structurele factoren en armoederisico, en toont ten slotte aan dat de sociale bescherming effectief is.

Dit dashboard is bestemd voor geïnteresseerde burgers en professionals uit het netwerk van de sociale zekerheid.

 

 

De FOD Sociale Zekerheid bezit uitgebreide statistische informatie over de inkomsten en uitgaven van de sociale bescherming. In het dashboard combineert de FOD zijn eigen gegevens met sleutelindicatoren van andere instellingen uit het netwerk van de sociale bescherming. Er is namelijk niet één instelling die beschikt over gegevens die het volledige spectrum van de sociale bescherming dekken.

Dankzij doorgedreven samenwerking komen we nu tot een kwaliteitsvol overzicht van de kerncijfers van de sociale bescherming.

Bekijk zelf het overzicht van onze sociale bescherming op de pagina 'Dashboard sociale bescherming' op de website van de FOD Sociale Zekerheid.


Auteur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid