Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Belgisch–Marokkaans verdrag inzake sociale zekerheid treedt in werking

04-04-2022

Nadat de ratificatie in Marokko afgerond is, treedt het Belgisch-Marokkaans verdrag over sociale zekerheid in werking op 1 juni 2022.

Dit verdrag werd getekend op 18 februari 2014. Het vervangt het oude verdrag van 1968 en vervolledigt het, vooral op het vlak van de ziekteverzekering. Na ongeveer 50 jaar was het verdrag door de gewijzigde wetgevingen aan vervanging toe.

De overeenkomst is voor België van toepassing op de wetgevingen rond de verplichte stelsels voor:

  • verstrekkingen en uitkeringen voor ziekte- en moederschapsverzekering van werknemers,
  • verstrekkingen en uitkeringen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten,
  • rust- en overlevingspensioenen van werknemers,
  • prestaties rond de invaliditeit van werknemers, zeelieden ter koopvaardij en mijnwerkers, en
  • gezinsbijslag van werknemers.

Lees de integrale tekst van de Overeenkomst betreffende sociale zekerheid België-Marokko (.pdf)

 


Auteur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid