Informations and online services for citizenCoronavirus COVID-19: maatregelen voor burgers

De portaalsite van de Belgische sociale zekerheid verzamelt alle informatie, diensten en onlineprocedures in verband met sociale zekerheid voor burgers. De informatie is georganiseerd per thema. Op de onderliggende pagina’s vind je per onderwerp een inleiding, met doorverwijzing naar de verantwoordelijke instelling. Je vindt er ook interessante links en eventueel bijhorende onlinediensten.

Onlinediensten

Gebruik de onlinediensten om je dossier te bekijken, simulaties te maken of je te informeren. Beveiligd aanmelden kan met je elektronische identiteitskaart (eID), itsme of een gebruikersnaam en wachtwoord plus beveiligingscode.
Je leest het hier.

Over de Sociale Zekerheid

In deze rubriek leggen we jou het Belgische socialezekerheidssysteem kort uit. Hoe werkt het? Wie doet wat? Hoe wordt alles gefinancierd?
Je leest het hier.

België verlaten

Gaat u in het buitenland wonen, werken of studeren? Lees alles in verband met uw rechten op sociale zekerheid in het buitenland op de website België verlaten
Je leest het hier.