Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Voor u van start gaat

Over gestructureerde berichten

Voor welke aangiften kan ik gestructureerde berichten aanmaken?

U kunt gestructureerde berichten voor de volgende aangiften aanmaken:

  • ASR: aangifte van een sociaal risico. Daarmee geeft u aan dat een werknemer omwille van bepaalde omstandigheden (arbeidsongeval, zwangerschap, .) zijn werk niet kan uitvoeren.
  • Dimona: onmiddellijke aangifte van tewerkstelling. Daarmee brengt u de RSZ op de hoogte wanneer u een werknemer aanwerft, of wanneer een werknemer uw onderneming verlaat.
  • DmfA: multifunctionele aangifte. Daarmee dient u de loon- en arbeidstijdgegevens van uw werknemers in.
  • Tijdelijke werkloosheid. Daarmee brengt u de RVA op de hoogte dat uw werknemers hun werk niet kunnen uitvoeren wegens technische storingen, slecht weer of economische redenen.
  • Validatieboek : Daarmee kan de werkgever het nummer van het controleformulier tijdelijke werkloosheid C 3.2 A inschrijven bij tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken en slecht weer. Op deze manier heeft hij geen door het werkloosheidsbureau afgestempeld en doorlopend genummerd papieren validatieboek meer nodig.