Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Goed gebruik van de ACRF

Ophalen van de bestanden

Neem bij het ophalen van bestanden alleen die bestanden op waarvoor een GO-bestand bestaat. Doet u dat niet, dan bestaat het risico dat het FO-bestand leeg is of maar een deel van de data bevat.

Meer informatie vindt u in de glossaria van de toepassingen.