Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Trillium - Jaaroverzicht van de tewerkstellingsmaatregelen

Vanaf 1 december 2008 wijzigde de inhoud van de sociale balans: het derde luik met de tewerkstellingsmaatregelen werd geschrapt. Omdat de RSZ via de DmfA ook over de gegevens rond tewerkstellingsmaatregelen beschikt, is het de RSZ die vanaf 2009 aan alle werkgevers die onder de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comitÚs vallen een overzicht zal bezorgen. Dit overzicht kan dus de werklast van de werkgever verminderen bij het voorbereiden van het sociale overleg binnen zijn onderneming.

Net zoals dit het geval is voor de sociale balans moet de werkgever dit jaaroverzicht ook schriftelijk aan de ondernemingsraad bezorgen. Indien er binnen de onderneming geen werd ge´nstalleerd, dan moet de werkgever het bezorgen aan de vakbondsafvaardiging. Indien ook die er niet is, moet het overzicht door de werknemers geconsulteerd kunnen worden.

Met deze toepassing kan het overzicht dat werd verzonden geconsulteerd worden.