Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Trillium - Jaaroverzicht van de tewerkstellingsmaatregelen

Info

02/02/2023: Jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen

Tussen 1 en 28 februari 2023 stuurt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan alle ondernemingen die onder de wet op de cao’s en de paritaire comités vallen het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen (Trillium) voor de periode 2021/4 tot en met 2022/3. Het overzicht wordt verzonden naar uw e-Box Enterprise. Heeft uw onderneming geen actieve e-Box Enterprise, dan krijgt u het overzicht op papier.

Afhankelijk van de maatregel waarvan een werkgever in de kwartalen vanaf 4/2021 tot en met 3/2022 heeft gebruikgemaakt, worden opgenomen:

  • het aantal betrokken werknemers in absolute aantallen en in voltijdse equivalenten (prestaties waarvoor de tewerkstellingsmaatregel werd toegepast), en
  • het financiële voordeel dat de maatregel heeft opgeleverd.

De werkgever moet het jaaroverzicht schriftelijk aan de ondernemingsraad bezorgen. Als er geen ondernemingsraad is geïnstalleerd, moet de werkgever het overzicht bezorgen aan de vakbondsafvaardiging. Als er ook geen vakbondsafvaardiging is, moeten de werknemers het document kunnen raadplegen.

De mededeling van dit jaaroverzicht moet gebeuren binnen de maand die volgt op de ontvangst. Bestaat er binnen de onderneming een ondernemingsraad of een syndicale afvaardiging, dan geeft u het jaaroverzicht op het moment van de mededeling van de jaarlijks informatie over de werkgelegenheid.

Meer informatie over de tewerkstellingsmaatregelen zelf leest u in de administratieve instructies RSZ (onder rubriek DmfA).

Vanaf 1 december 2008 wijzigde de inhoud van de sociale balans: het derde luik met de tewerkstellingsmaatregelen werd geschrapt. Omdat de RSZ via de DmfA ook over de gegevens rond tewerkstellingsmaatregelen beschikt, is het de RSZ die vanaf 2009 aan alle werkgevers die onder de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comitÚs vallen een overzicht zal bezorgen. Dit overzicht kan dus de werklast van de werkgever verminderen bij het voorbereiden van het sociale overleg binnen zijn onderneming.

Net zoals dit het geval is voor de sociale balans moet de werkgever dit jaaroverzicht ook schriftelijk aan de ondernemingsraad bezorgen. Indien er binnen de onderneming geen werd ge´nstalleerd, dan moet de werkgever het bezorgen aan de vakbondsafvaardiging. Indien ook die er niet is, moet het overzicht door de werknemers geconsulteerd kunnen worden.

Met deze toepassing kan het overzicht dat werd verzonden geconsulteerd worden.