Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Green@work

Green@work is een beveiligde onlinedienst waarmee een werkgever in de tuinbouwsector kan nagaan hoeveel dagen al gereserveerd zijn voor een potentiële gelegenheidswerknemer. De werkgever weet dan hoeveel dagen de werknemer nog tegen gunstige voorwaarden kan werken.

In de tuinbouwsector kunnen werkgevers namelijk gedurende 100 dagen gelegenheidswerknemers inzetten tegen verlaagde sociale bijdragen. Die worden niet berekend op basis van het werkelijke loon, maar op basis van een vast dagforfait.

Voorwaarden

Vanaf 1 juli 2023 is het tuinbouwcontingent van 65 naar 100 dagen verhoogd. Tegelijk zijn de uitzonderingen voor de witloofteelt, de champignonteelt en de fruitteelt afgeschaft.

De gunstige berekening geldt dus voor een beperkt aantal dagen: 100 dagen per kalenderjaar per gelegenheidswerknemer, ongeacht het aantal werkgevers. Meer details over gelegenheidswerk in de tuinbouwsector vindt u op de pagina Gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw van de administratieve instructies van de RSZ.