Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Green@work

In de tuinbouwsector kunnen werkgevers gelegenheidswerknemers tewerkstellen tegen gunstige voorwaarden.

De sociale bijdragen worden niet berekend op basis van het werkelijke loon, maar wel op basis van een forfaitair dagloon.

Voorwaarden

Deze gunstige berekening geldt voor een beperkt aantal dagen: 65 dagen per kalenderjaar per gelegenheidswerknemer. De gelegenheidswerknemer mag deze 65 dagen bij een of meerdere werkgevers in de sector werken. Meer details over gelegenheidswerk in de tuinbouwsector vindt u in de rubriek ‘Gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw’ van de Administratieve Instructies.

Green@work is de onlinedienst waarin u kunt zien hoeveel dagen er voor uw (potentiële) werknemer al gereserveerd zijn, en over hoeveel van de 65 dagen gelegenheidsarbeid hij nog beschikt.

Er zijn twee uitzonderingen op de 65-dagenregel:

  • In de witloofteelt mogen gelegenheidswerknemers die hun 65 dagen opgebruikt hebben, nog 35 extra dagen werken. Ze mogen dat niet als uitzendkracht doen. De werkgever moet in het vorige kalenderjaar minstens ¾ van zijn omzet uit witloofteelt gehaald hebben.
  • In de champignonteelt mogen gelegenheidswerknemers die hun 65 dagen opgebruikt hebben, nog 35 extra dagen werken. Ze mogen dat niet als uitzendkracht doen. De gelegenheidswerknemer moet ook in de 65 dagen daarvoor in de champignonteelt gewerkt hebben.
  • In de fruitteelt mogen gelegenheidswerknemers die hun 65 dagen opgebruikt hebben, nog 35 extra dagen werken. Ze mogen dat niet als uitzendkracht doen. De gelegenheidswerknemer moet ook in de 65 dagen daarvoor in de fruitteelt gewerkt hebben.

De 35 extra dagen voor de witloof-, fruit- en champignonteelt worden niet meegeteld in het aantal overgebleven dagen dat u in de teller van Green@work ziet staan. De teller neemt alleen de 65 basisdagen in rekening. Dagen die de 65 overschrijden, worden daarentegen wél in rekening gebracht in het aantal gereserveerde dagen vermeld in Green@work.