Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

27/01/2022 : Belangrijk voor uw aanvraag

  • Heeft uw aanvraag te maken met de coronacrisis? Lees zeker altijd de exacte voorwaarden voor uw situatie na op de pagina Moeilijkheden door het coronavirus op de website van het RSVZ.
  • Voor een snellere behandeling van uw dossier (aanvragen van sectoren in crisis): meld aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be dat u online een aanvraag ingediend hebt.
  • Technische fout bij het versturen van uw aanvraag? Dien uw aanvraag dan in via uw socialeverzekeringsfonds. Het fonds bezorgt dan uw aanvraag met bijlagen aan de dienst Vrijstelling van bijdragen van het RSVZ.

Hebt u als zelfstandige tijdelijk financiŰle of economische moeilijkheden, en kunt u daardoor uw sociale bijdragen niet betalen? Dan kunt u een vrijstelling van bijdragen aanvragen.

Wat moet u doen?

  • Dien een aanvraag in.
  • Beschrijf de tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie waardoor u uw bijdragen niet kunt betalen.

Waar kunt u terecht?

Online kunt u enkel een vrijstelling aanvragen voor uw eigen sociale bijdragen als zelfstandige.

U bent zelfstandig en wilt een vrijstelling aanvragen voor uw helper

Wilt u een ontheffing van de solidaire verantwoordelijkheid aanvragen voor de sociale bijdragen van uw helper? Neem dan contact op met het socialeverzekeringsfonds van de helper.

U bent erfgenaam van een overleden zelfstandige

Bent u de erfgenaam van een overleden zelfstandige en wilt u een vrijstelling aanvragen voor de sociale bijdragen die een overleden zelfstandige nog verschuldigd is? Neem dan contact op met het socialeverzekeringsfonds van de zelfstandige.

Meer weten?

Bezoek de website van het RSVZ Nieuw venster.