Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

U bent zelfstandige. U bevindt zich tijdelijk in een moeilijke financiële of economische situatie waardoor u uw sociale bijdragen niet kunt betalen. U wilt daarom vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen.

Vrijstelling van uw eigen bijdragen?

  • Dien een aanvraag in via de onlinedienst.
  • Beschrijf de moeilijke financiële of economische situatie van tijdelijke aard waardoor u uw bijdragen niet kan betalen.

U kunt als zelfstandige alleen online vrijstelling aanvragen voor uw eigen sociale bijdragen.

Vrijstelling van bijdragen voor uw helper?

Wilt u vrijstelling aanvragen van de solidaire verantwoordelijkheid voor de betaling van sociale bijdragen voor uw helper? Contacteer dan het socialeverzekeringsfonds van uw helper.

Vrijstelling van de bijdragen van een overledene waarvan u erfgenaam bent?

Bent u erfgenaam van een overleden zelfstandige en wilt u vrijstelling aanvragen van de sociale bijdragen die de overledene nog verschuldigd is? Contacteer dan het socialeverzekeringsfonds van de overleden zelfstandige.

Meer weten?

Raadpleeg de pagina Wat als ik mijn bijdragen niet kan betalen op de website van RSVZ Nieuw venster.