Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Verenigingswerk

Verenigingswerk is een onlinedienst waarmee u kunt nagaan hoeveel uur een werknemer nog mag presteren zonder sociale zekerheidsbijdragen te moeten betalen.

Vermijden dat een aanvraag geweigerd wordt

Als werkgever weet u niet altijd hoeveel uur een werknemer al gepresteerd heeft. Een werknemer kan namelijk voor verschillende werkgevers en in verschillende sectoren werken. Het is dan ook mogelijk dat een van uw werknemers zijn of haar beschikbare uren al opgebruikt heeft.

Via de onlinedienst hebt u altijd een duidelijk zicht op de beschikbare uren van uw werknemers. Zo weet u of u nog een Dimona-aangifte voor een bepaalde werknemer kunt indienen, of dat die geweigerd zal worden bij gebrek aan voldoende beschikbare uren.

Hoe raadpleegt u het uursaldo?

  • Vraag de werknemer om u een attest van verenigingswerk voor het lopende jaar te bezorgen. (De werknemer maakt dit attest zelf aan in de onlinedienst Verenigingswerk in het luik Burger van dit portaal) ;
  • Meld u aan bij de onlinedienst met het identificatiemiddel van uw keuze.
  • Voer de code in die op het attest staat. (Als u de QR-code gescand hebt, is de code al ingevuld.)
  • U kunt nu het uursaldo van uw (toekomstige) werknemer raadplegen en zelfs afdrukken.