Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Hoe consulteren ?

Hoe te werk gaan ?

Als u slachtoffer bent van een sluiting, moet er een aanvraag om tegemoetkoming ingediend worden bij het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO).

Hoe dient u een aanvraag in?

Uw aanvraagformulier wordt u uitgereikt door de curator, vereffenaar of uw vakbond. U kan het ook downloaden vanop onze web-site. Op dit formulier staan de nodige inlichtingen vermeld over het bepalen van uw rechten op een tegemoetkoming van het Fonds. U verklaart de daarin opgenomen gegevens voor echt, tekent het document samen met de curator of vereffenaar en stuurt het naar het FSO.

Zodra wij uw aanvraag in ons systeem hebben geregistreerd, ontvangt u met de post een bewijs van ontvangst. Dit bewijs van ontvangst is vergezeld van een brochure die de instructies bevat die u moet volgen om uw dossier via het internet te kunnen opvolgen.

Heeft u nog vragen? Consulteer de website van het FSO Nieuw venster of neem contact op met uw vakbond.

Bijkomende informatie