Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Berekenen van de beroepsinschakelingstijd

De schoolverlater die nog niet (voldoende) gewerkt heeft om het recht op werkloosheidsuitkeringen te openen, kan na het beëindigen van de 'rechtopenende' studies en na het doorlopen van een periode van inschrijving als werkzoekende, gerechtigd zijn op inschakelingsuitkeringen.

Die periode van inschrijving als werkzoekende noemt men de beroepsinschakelingstijd.

Met deze module kunt u uitrekenen vanaf wanneer u ten vroegste recht hebt op inschakelingsuitkeringen, rekening houdend met het ogenblik waarop u uw studies hebt beëindigd en u zich hebt ingeschreven als werkzoekende.

Deze simulatie is benaderend. Hou er bv. rekening mee dat de beroepsinschakelingstijd niet kan aanvangen zolang u nog rechtopenende studies en/of andere studies met volledig leerplan volgt en/of nog leerplichtig bent. Bepaalde situaties worden niet gelijkgesteld met een beroepsinschakelingstijd en andere situaties zullen wél meetellen (bv. arbeid als loontrekkende na het einde van de studies, studentenarbeid na 31 juli volgend op het einde van de studies in juni).

Bijkomende informatie