Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Zelfstandige worden? Bereken de impact op je pensioen

18-05-2022

Je overweegt om zelfstandige te worden, maar wil goed geïnformeerd opstarten? Voortaan kan je op mypension.be de impact van een job als zelfstandige (in hoofdberoep) op je pensioenbedrag simuleren.
Het was al mogelijk om op mypension.be de impact op je pensioenbedrag te berekenen van een nieuwe job als werknemer. Voortaan kan dit ook voor een nieuwe job als zelfstandige in hoofdberoep

Welke nieuwe simulaties vind je voortaan ook op mypension.be?

Dankzij deze nieuwe functionaliteit kan je voortaan volgende scenario's simuleren:

  • Starten als zelfstandige in hoofdberoep (en stoppen met je huidige activiteit);
  • Overstappen van zelfstandige in bijberoep naar zelfstandige in hoofdberoep (en stoppen met je niet-zelfstandige activiteit);
  • Spelen met je inkomsten (meer of minder) als zelfstandige in hoofdberoep.

Om de impact van deze simulaties op je pensioenbedrag te meten, heb je enkel een inschatting van je toekomstige nettoberoepsinkomen en een startdatum nodig.
Elke simulatie op mypension.be toont je de impact van je gewijzigde loopbaankeuze vanaf de ingangsdatum tot aan je vroegste en wettelijke pensioendatum. Een simulatie van een combinatie van verschillende parallelle beroepsactiviteiten (gemengde loopbaan) zal op termijn ook mogelijk zijn. De simulaties houden geen rekening met eventuele extra inkomsten als werknemer of ambtenaar in bijberoep of eventuele sociale uitkeringen.  

Maak op mypension.be een simulatie van je pensioen als je zelfstandige zou worden.

Mypension.be is een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, het RSVZ en Sigedis.


Auteur

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen