Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Vrijwilligers: plafonds vergoeding COVID-19 en jaarverslag Hoge Raad

27-07-2021

27 juli 2021 - De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 loopt nog. De komende maanden zullen ervaren vrijwilligers in de vaccinatiecentra blijven werken. Maar op die manier bestaat het risico dat ze snel het jaarlijkse kostenplafond bereiken dat vastgelegd is in de wet. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke stelt daarom voor om die limiet te verhogen.

Verhoging kostenplafond

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit op voorstel van minister Vandenbroucke over de plafonds van de vergoeding voor vrijwilligers in de vaccinatiecentra en vrijwilligers in de zorgsector intussen al goed. Het ontwerp wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Je vindt de persmededeling op de pagina Plafonds van de vergoeding voor vrijwilligers van News Belgium.

 

 

Activiteitenverslag 2020 van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

De coronacrisis heeft uiteraard een impact gehad op de werking en de ervaringen van de Hoge Raad voor Vrijwilligers. Je leest erover in zijn Activiteitenverslag 2020, dat net gepubliceerd is.

 


Auteur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid