Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Projecten 'Mentaal welzijn van zelfstandigen op het werk'

28-07-2022

Op 1 december 2021 lanceerde de FOD Sociale Zekerheid in opdracht van minister van Zelfstandigen David Clarinval een projectoproep bij de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen. De beste initiatieven voor de preventie van psychosociale risico’s gelinkt aan de activiteiten van zelfstandigen kwamen mogelijk in aanmerking voor een federale subsidie van het federaal actieplan 'Mentaal welzijn op het werk'.

De FOD ontving 5 voorstellen, die door een comité van experten geëvalueerd werden. Drie projectvoorstellen werden op 20 juli 2022 voorgelegd aan de ministerraad, die hun financiering goedkeurde.

Na de zomervakantie starten de sociale verzekeringsfondsen en hun projectpartners met de uitwerking van hun initiatieven.

Een woordje uitleg over de verschillende projecten...

Gezond ondernemen | Acerta sociaal verzekeringsfonds

Dit project wil zelfstandigen sensibiliseren om zich bewust te worden van de risico’s van langdurige stress, psychosociale belasting en financiële zorgen. Met een selfscan (premeting) breng je de risicofactoren in kaart die bij jou alarmerend zijn. Die risicofactoren pak je daarna gericht aan via laagdrempelige online support (primaire en secundaire preventie). Tot slot kan je met een tweede selfscan (postmeting) nagaan in welke mate je je veerkracht verhoogd hebt.

Icarus | UCM Nationaal

UCM en OneManagement-CESI sluiten zich aan bij de zelfstandigen in het proefproject ICARUS. Met ICARUS staat welzijn op het werk in 2022 en 2023 centraal op de gezondheidsagenda in Franstalige ondernemerskringen in België. Met conferenties, workshops, het testen en delen van beste praktijken, en geijkte individuele coachingsessies worden zelfstandigen uitgenodigd om werk te maken van hun welzijn. Een verrijkende ervaring, een noodzaak, een collectief project voor de toekomst.

Samen sterker ondernemen | Liantis sociaal verzekeringsfonds

Dit project wil de mentale veerkracht van zelfstandige ondernemers versterken.

Primaire preventie: naast een algemene sensibiliseringscampagne ontwikkelt Liantis hulpmiddelen die een proactieve benadering van ondernemerswelzijn mogelijk maken. Het werkt 4 sleutelmomenten uit de ‘entrepreneurs journey’ inhoudelijk uit en koppelt daaraan concrete acties.

Secundaire preventie: Liantis onderzoekt de meerwaarde van groepscoachings en ontwikkelt een welzijnsbarometer en online/offline opleidingsmodules die ondernemers en hun omgeving helpen in het herkennen van en omgaan met stresssignalen. 

Het resultaat wordt structureel verankerd in de werking van de projectpartners.​​​​

Je vindt meer informatie op de pagina Mentaal welzijn van zelfstandigen op het werk van de FOD Sociale Zekerheid.


Auteur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid