Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe aanpak om arbeidsongeschikte werknemers en werklozen terug aan het werk te helpen

04-03-2022

Het nieuwe Terug-naar-werktraject is een persoonlijke en doelgerichte aanpak om meer arbeidsongeschikte werknemers en werklozen sneller op weg te zetten naar aangepast werk.

Ben je werknemer of werkloze en arbeidsongeschikt? Dan bekijkt een Terug-naar-werkcoördinator samen met de adviserend arts van je ziekenfonds of en hoe je terug kunt naar de arbeidsmarkt. Dit door in de eerste plaats te kijken naar de dingen die je wél nog kunt. Deze persoonlijke begeleiding zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk weet welke aanpassingen nodig zijn om te kunnen starten met een voor jou geschikte job.

Een Terug-naar-werktraject kan opgestart worden op je eigen initiatief of op initiatief van de adviserend arts van je ziekenfonds.

Meer info vind je op de website van het RIZIV.


Auteur

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering