Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Working in the Arts – Amateurkunstenvergoeding

Working in the Arts is de onlinedienst voor iedereen die werkt in de kunsten. Als onderneming gebruikt u deze dienst om aan te geven dat u een kunstenaar voor u laat werken tegen een amateurkunstenvergoeding. Op die amateurkunstenvergoeding hoeft u geen sociale bijdrage te betalen, maar er zijn uiteraard voorwaarden en limieten aan verbonden.

Wat is de amateurkunstenvergoeding?

De amateurkunstenvergoeding of AKV vervangt de kleinevergoedingsregeling (KVR). Ze geldt voor beperkte opdrachten waarvoor u een beperkte vergoeding uitbetaalt. U mag tot 551,56 euro amateurkunstenvergoedingen uitbetalen zonder daarop gewone sociale bijdragen te betalen

De kunstenaar mag in het systeem van de amateurkunstenvergoeding

  • maximaal 30 dagen per jaar artistiek werk leveren, en maximaal 7 opeenvolgende dagen voor dezelfde opdrachtgever,
  • maximaal 77,22 euro per dag en per opdrachtgever verdienen met de opdracht, en
  • een verplaatsingsvergoeding van maximaal 20 euro krijgen.

Als opdrachtgever moet u ook rekening houden met de volgende bepalingen:

  • Betaalt u op een kalenderjaar meer dan 551,56 euro aan amateurkunstenvergoedingen uit, dan betaalt u daarop 5% sociale bijdrage.
  • Als u meer dan 100 dagvergoedingen uitbetaalt op een kalenderjaar, moet u dat melden aan de Kunstwerkcommissie Nieuw venster.

Aan wie mag u een opdracht geven met een amateurkunstenvergoeding?

De amateurkunstenvergoeding is er voor kunstenaars die artistieke prestaties leveren. Ze geldt niet voor technisch-artistiek (denk bijvoorbeeld aan sound engineering of belichting) en artistiek-ondersteunend werk (zoals bijvoorbeeld grime of kostuumontwerp).

Hoe gebruikt u de amateurkunstenvergoeding?

U moet de gewenste prestaties aangeven in de onlinedienst Working in the Arts voordat het werk begint.

Gebruik de knop ‘Geef een opdracht aan’ en meld u aan met een digitale sleutel naar keuze.

Meer informatie over de amateurkunstenvergoeding

Lees meer over de amateurkunstenvergoeding en hoe u ze correct gebruikt op Working in the Arts – Werken in de kunsten met een amateurkunstenvergoeding Nieuw venster.