Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Student@work

Student@work is een onlinedienst waarmee u het saldo kunt raadplegen van de uren waarvoor een student mag werken tegen verminderde sociale bijdragen.

Solidariteitsbijdragen

Studentenarbeid is niet onderworpen aan de normale sociale bijdragen, maar aan solidariteitsbijdragen die iets lager liggen.

Ze bedragen:

  • 5,42% voor de werkgevers;
  • 2,71% voor de studenten.

De solidariteitsbijdragen zijn enkel van toepassing op de student die nog niet meer dan 475 uur per jaar heeft gewerkt. Deze 475 uur vormen het 'contingent' van de student.

Overschrijdingen vermijden

Als werkgever weet u niet altijd hoeveel dagen een student al gewerkt heeft. Studenten kunnen immers hun 475 uren bij verschillende werkgevers presteren. Het risico bestaat dus dat de student die u hebt aangenomen, zijn contingent al heeft overschreden.

Dankzij Student@work hebt u steeds een zicht op het aantal uren dat een student nog heeft staan. Zo wordt het contingent niet overschreden en vermijdt u dat u de normale sociale bijdragen moet betalen.