Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Publieke mandatarissen

Alle private en openbare instellingen waar minstens één persoon werkt die een publiek mandaat uitoefent waarvoor een beloning is toegekend of voorzien:

  • zijn verplicht om zich in te schrijven bij het RSVZ binnen de 3 maanden nadat ze onderworpen zijn aan de wet van 13 juli 2005. Die inschrijving is eenmalig.
  • moeten jaarlijks een aangifte doorsturen voor 1 juli.

Voortaan kunnen uw sociaal secretariaat, of een dienstverrichter aan wie u een mandaat hebt gegeven, de inschrijving en aangifte ook indienen.

Lees meer over de aangifte van de publieke mandatarissen.

Zowel de inschrijving als de aangifte gebeuren elektronisch. PMP-online is een beveiligde toepassing. Als uw onderneming nog geen toegang tot de beveiligde onlinediensten heeft, moet u haar eerst bij de RSZ registreren als werkgever.