Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

e-Cur - Consultatie van de dossiers sluiting ondernemingen

voor: curatoren

e-Cur is de onlinedienst van het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO) waarmee u als curator uw dossiers over faillissementen en sluitingen online opvolgt.

Werknemers die slachtoffer zijn van een faillissement kunnen een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het FSO als de werkgever of de curator de vergoedingen waarop ze recht hebben (zoals achterstallig loon, vakantiegeld, verbrekingsvergoeding,...) niet kan uitbetalen.

Het Fonds Sluiting Ondernemingen:

  • voert een administratief onderzoek uit naar de toepasbaarheid van de sluitingswetgeving op de vroegere werkgever, en
  • behandelt ondertussen ook de individuele aanvragen.

Met e-Cur volgt u de evolutie van uw werkgeversdossiers én de verwerking van de individuele dossiers op. Bovendien kunt u ook een of meerdere medewerkers toegang geven tot deze dossiers.

Voor meer informatie neemt u contact op met het Fonds Sluiting Ondernemingen:

Keizerslaan 7
1000 Brussel
Tel: 02 513 77 56
Fax: 02 513 44 88
E-mail: fsoffe@fsoffe.fgov.be