Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

e-Cur - Consultatie van de dossiers sluiting ondernemingen door de curatoren

voor: curatoren

Met de toepassing "Sluiting ondernemingen" van het Fonds Sluiting Ondernemingen hebben curatoren vanaf nu de mogelijkheid om on-line de sluitingsdossiers waarin ze zijn aangesteld als curator te raadplegen.
Werknemers die slachtoffer zijn van een faillissement en waarvan de werkgever of curator de vergoedingen waarop ze recht hebben (zoals achterstallig loon, vakantiegeld, verbrekingsvergoeding,...) niet kunnen uitbetalen, kunnen een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Fonds Sluiting Ondernemingen.

Het Fonds Sluiting Ondernemingen

  • voert een administratief onderzoek uit naar de toepasbaarheid van de sluitingswetgeving op de vroegere werkgever en
  • behandelt ondertussen ook de individuele aanvragen.

Met behulp van de "Sluiting Ondernemingen" applicatie kunnen curatoren vanaf nu de evolutie van hun werkgeversdossiers opvolgen én de verwerking van de individuele dossiers.
Bovendien kunnen zij ook één of meerdere medewerkers toegang geven tot deze dossiers.

Om toegang te krijgen tot de toepassing van Fonds Sluiting Ondernemingen (e-cur), kunt u contact opnemen met:

Fonds Sluiting Ondernemingen
Keizerslaan 7
1000 Brussel
Tel: 02 513 77 56
Fax: 02 513 44 88
e-mail: fsoffe@fsoffe.fgov.be