België - Brazilië: bilaterale overeenkomst in verband met sociale zekerheid - algemeen

U verlaat België om zich te vestigen in Brazilië of U verlaat Brazilië om zich te vestigen in België.

Alvorens te vertrekken, moet u zich bij de bevoegde instellingen informeren over de formaliteiten die u dient te vervullen om uw socialezekerheidsprestaties te behouden of om socialezekerheidsprestaties te ontvangen.

België heeft met Brazilië een bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid afgesloten.

Deze overeenkomst regelt de toepassing van de Belgische en Braziliaanse socialezekerheidswetgevingen.

De overeenkomst tussen België en Brazilië is van toepassing op werknemers en zelfstandigen.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals bij detacheringen, zal de Braziliaanse socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in Brazilië gaat werken.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals bij detacheringen, zal de Belgische socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in België komt werken.

De overeenkomst is slecht van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

  1. U moet zich in principe in België of in Brazilië bevinden.
  2. U moet onderworpen zijn of onderworpen zijn geweest aan de Braziliaanse of de Belgische wetgeving.

De overeenkomst tussen België en Brazilië waarborgt dat:

  • u in het land waar U werkt dezelfde rechten en plichten inzake sociale zekerheid zult hebben als een werknemer van dat land;
  • de tijdvakken van activiteit in beide landen zullen in aanmerking worden genomen om de rechten op socialezekerheidsprestaties te openen;
  • u onder bepaalde voorwaarden socialezekerheidsprestaties van Uw land van oorsprong zult kunnen ontvangen wanneer u in het andere land woont;
  • uw tijdvakken van activiteit in België en uw tijdvakken van activiteit in Brazilië zullen worden samengeteld om de rechten te openen op de socialezekerheidsprestaties en om het bedrag ervan te berekenen, bijvoorbeeld voor de Belgische en Braziliaanse rustpensioenen.

De Belgisch - Braziliaanse overeenkomst bevat toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van de socialezekerheidsprestaties.

De beoogde prestaties zijn:

  • invaliditeitsprestaties
  • rustpensioenen
  • overlevingspensioenen

U vindt meer informatie op "informatie zoeken", waarbij u de criteria kan selecteren die op u van toepassing zijn.

Raadpleeg hier de tekst van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië van 4 Oktober 2009.

Raadpleeg hier de tekst van de Administratieve schikking Betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale republiek Brazilië van 6 December 2011.

Overeenkomsten

België heeft met een aantal landen een overeenkomst afgesloten waardoor het mogelijk is sommige van uw Belgische sociale rechten naar het buitenland te exporteren.

Meer informatie hierover vindt u in het deel over de overeenkomsten.