België - Kosovo : bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid - algemeen

U verlaat België om zich te vestigen in Kosovo of U verlaat Kosovo om zich in België te vestigen.
Alvorens te vertrekken, moet u zich bij de bevoegde instellingen informeren over de formaliteiten die u dient te vervullen om uw socialezekerheidsprestaties te behouden of om socialezekerheidsprestaties te ontvangen.

België heeft met Kosovo een bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid afgesloten.
Deze overeenkomst regelt de toepassing van de Belgische en Kosovaarse socialezekerheidswetgevingen.

De overeenkomst tussen België en Kosovo is van toepassing op werknemers, zelfstandigen en bepaalde categorieën ambtenaren.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals bij detacheringen, zal de Kosovaarse socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in Kosovo gaat werken.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals bij detacheringen, zal de Belgische socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in België komt werken.

De overeenkomst is slechts van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

U moet zich in principe in België of in Kosovo bevinden.

De overeenkomst tussen België en Kosovo waarborgt dat

  • u in het land waar U werkt dezelfde rechten en plichten inzake sociale zekerheid zult hebben als een werknemer van dat land;
  • de tijdvakken van activiteit in beide landen zullen in aanmerking worden genomen om de rechten op bepaalde socialezekerheidsprestaties te openen;
  • u onder bepaalde voorwaarden socialezekerheidsprestaties van Uw land van oorsprong zult kunnen ontvangen wanneer u in het andere land woont;
  • uw tijdvakken van activiteit in België en uw tijdvakken van activiteit in Kosovo zullen worden samengeteld om de rechten te openen op de socialezekerheidsprestaties en om het bedrag ervan te berekenen, bijvoorbeeld voor de Belgische en de Kosovaarse rustpensioenen.

De overeenkomst tussen België en Kosovo bevat toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van bepaalde socialezekerheidsprestaties.

De beoogde prestaties zijn :

  • prestaties inzake arbeidsongevallen
  • prestaties inzake beroepsziekten
  • rustpensioenen
  • overlevingspensioenen.

U vindt meer informatie op "informatie zoeken", waarbij u de criteria selecteert die voor u van toepassing zijn.

 

Raadpleeg hier de  tekst van het Verdrag tussen België en Kosovo betreffende de sociale zekerheid van 20 februari 2018.

Raadpleeg hier de  tekst van de Administratieve schikking betreffende de toepassingsmodaliteiten van het Verdrag tussen België en Kosovo betreffende de sociale zekerheid van 8 mei 2018.

Overeenkomsten

België heeft met een aantal landen een overeenkomst afgesloten waardoor het mogelijk is sommige van uw Belgische sociale rechten naar het buitenland te exporteren.

Meer informatie hierover vindt u in het deel over de overeenkomsten.