België - Zuid-Korea: bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid - algemeen

U verlaat België om zich te vestigen in Zuid-Korea of U verlaat Zuid-Korea om zich te vestigen in België .
Alvorens te vertrekken, moet u zich bij de bevoegde instellingen informeren over de formaliteiten die u dient te vervullen om uw socialezekerheidsprestaties te behouden of om socialezekerheidsprestaties te ontvangen.

België heeft met Zuid-Korea een bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid afgesloten.
Deze overeenkomst regelt de toepassing van de Belgische en Zuid-Koreaanse socialezekerheidswetgeving.

De Belgisch-Zuid-Koreaanse overeenkomst betreffende de sociale zekerheid is van toepassing op werknemers, zelfstandigen en bepaalde categorieën ambtenaren.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in deze overeenkomst, zoals bij detachering, zal de Zuid-Koreaanse socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in Zuid-Korea gaat werken.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in deze overeenkomst, zoals bij detachering, zal de Belgische socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in België komt werken.

De overeenkomst is slechts van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

  1. U moet zich in principe in België of in Zuid-Korea bevinden.
  2. U moet de Zuid-Koreaanse of de Belgische nationaliteit bezitten of erkend zijn als staatloze of vluchteling.

De overeenkomst tussen België en Zuid-Korea waarborgt dat

  • u in het werkland dezelfde rechten en plichten inzake sociale zekerheid zult hebben als een werknemer van dat land;
  • de tijdvakken van activiteit die in beide landen vervuld zijn zullen in aanmerking worden genomen om de rechten op socialezekerheidsprestaties te openen;
  • u eventueel socialezekerheidsprestaties van het land van oorsprong zult kunnen ontvangen wanneer u in het andere land woont;
  • uw tijdvakken van activiteit in België en uw tijdvakken van activiteit in Zuid-Korea zullen worden samengeteld om de rechten te openen op de socialezekerheidsprestaties en om het bedrag ervan te berekenen, bijvoorbeeld voor de Belgische en Zuid-Koreaanse rustpensioenen.

De overeenkomst bevat toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van de socialezekerheidsprestaties.

De beoogde prestaties zijn:

  • invaliditeitsprestaties
  • rustpensioenen
  • overlevingspensioenen.

U vindt meer informatie op "informatie zoeken", waarbij u de criteria kan selecteren die op u van toepassing zijn.

Raadpleeg hier de tekst van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea van 5 juli 2005.

Raadpleeg hier de tekst van de Administratieve Schikking voor de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea van 8 januari 2007.

Overeenkomsten

België heeft met een aantal landen een overeenkomst afgesloten waardoor het mogelijk is sommige van uw Belgische sociale rechten naar het buitenland te exporteren.

Meer informatie hierover vindt u in het deel over de overeenkomsten.