België - Uruguay: bilaterale overeenkomst in verband met sociale zekerheid - algemeen

U verlaat België om zich te vestigen in Uruguay of U verlaat Uruguay om zich te vestigen in België.
Alvorens te vertrekken, moet u zich bij de bevoegde instellingen informeren over de formaliteiten die u dient te vervullen om uw socialezekerheidsprestaties te behouden of om socialezekerheidsprestaties te ontvangen.

België heeft met Uruguay een bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid afgesloten.
Deze overeenkomst regelt de toepassing van de Belgische en Uruguayaanse socialezekerheidswetgevingen.

De overeenkomst tussen België en Uruguay is van toepassing op werknemers, zelfstandigen en bepaalde categorieën ambtenaren. 

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals bij detacheringen, zal de Uruguayaanse socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in Uruguay gaat werken.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals bij detacheringen, zal de Belgische socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in België komt werken.

U dient echter te weten dat de overeenkomst van toepassing is onder bepaalde voorwaarden:

  1. U moet zich in principe in België of in Uruguay bevinden.
  2. U moet onderworpen zijn of onderworpen zijn geweest aan de Uruguayaanse of de Belgische wetgeving.

De overeenkomst tussen België en Uruguay waarborgt dat

  • u in het land waar U werkt dezelfde rechten en plichten inzake sociale zekerheid zult hebben als een werknemer van dat land;
  • de tijdvakken van activiteit in beide landen zullen in aanmerking worden genomen om de rechten op socialezekerheidsprestaties te openen;
  • u onder bepaalde voorwaarden socialezekerheidsprestaties van Uw land van oorsprong zult kunnen ontvangen wanneer u in het andere land woont;
  • uw tijdvakken van activiteit in België en uw tijdvakken van activiteit in Uruguay zullen worden samengeteld om de rechten te openen op de socialezekerheidsprestaties en om het bedrag ervan te berekenen, bijvoorbeeld voor de Belgische en Uruguayaanse rustpensioenen.

De Belgisch - Uruguayaanse overeenkomst bevat toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van de socialezekerheidsprestaties.

De beoogde prestaties zijn:

  • invaliditeitsprestaties
  • rustpensioenen
  • overlevingspensioenen.

U vindt meer informatie op "informatie zoeken", waarbij u de criteria kan s electeren die op u van toepassing zijn.

Raadpleeg hier de tekst van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay van 22 november 2006.

Raadpleeg hier de tekst van de Administratieve schikking Betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay van 19 december 2007.

Overeenkomsten

België heeft met een aantal landen een overeenkomst afgesloten waardoor het mogelijk is sommige van uw Belgische sociale rechten naar het buitenland te exporteren.

Meer informatie hierover vindt u in het deel over de overeenkomsten.