België - Montenegro: bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid - algemeen

U verlaat België om zich te vestigen in Montenegro of U verlaat Montenegro om zich te vestigen in België.
Alvorens te vertrekken, moet u zich bij de bevoegde instellingen informeren over de formaliteiten die u dient te vervullen om uw socialezekerheidsprestaties te behouden of socialezekerheidsprestaties te ontvangen.

België heeft met Montenegro een bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid afgesloten.

Deze overeenkomst regelt de toepassing van de Belgische en Montenegrijnse socialezekerheidswetgevingen.

De overeenkomst tussen België en Montenegro is van toepassing op werknemers, zelfstandigen en bepaalde categorieën ambtenaren.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals bij detachering, zal de Montenegrijnse socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in Montenegro gaat werken.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals bij detacheringen, zal de Belgische socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in België komt werken.

De overeenkomst is slechts van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

 1. U moet zich in principe in België of in Montenegro bevinden.
 2. U moet onderworpen zijn of onderworpen zijn geweest aan de Montenegrijnse of Belgische wetgeving.

De overeenkomst tussen België en Montenegro waarborgt dat

 • u in het land waar U werkt dezelfde rechten en plichten inzake sociale zekerheid zult hebben als een werknemer van dat land;
 • de tijdvakken van activiteit in beide landen zullen in aanmerking worden genomen om de rechten op socialezekerheidsprestaties te openen;
 • u onder bepaalde voorwaarden socialezekerheidsprestaties van Uw land van oorsprong zult kunnen ontvangen wanneer u in het andere land woont;
 • uw tijdvakken van activiteit in België en uw tijdvakken van activiteit in Montenegro zullen worden samengeteld om de rechten te openen op de socialezekerheidsprestaties en om het bedrag ervan te berekenen, bijvoorbeeld voor de Belgische en de Montenegrijnse rustpensioenen.

De overeenkomst tussen België en Montenegro bevat toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van de socialezekerheidsprestaties.

De beoogde prestaties zijn:

 • gezinsbijslag
 • geneeskundige verstrekkingen
 • ziekte-uitkeringen (met inbegrip van moederschap en vaderschap)
 • invaliditeitsprestaties
 • prestaties inzake arbeidsongevallen
 • prestaties inzake beroepsziekten
 • werkloosheidsprestaties
 • rustpensioenen
 • overlevingspensioenen.

U vindt meer informatie op "informatie zoeken", waarbij u de criteria kan selecteren die op u van toepassing zijn.

Raadpleeg hier de tekst van het:

Overeenkomsten

België heeft met een aantal landen een overeenkomst afgesloten waardoor het mogelijk is sommige van uw Belgische sociale rechten naar het buitenland te exporteren.

Meer informatie hierover vindt u in het deel over de overeenkomsten.