België - Bosnië-Herzegovina: bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid - algemeen

.U verlaat België om zich te vestigen in Bosnië-Herzegovina of U verlaat Bosnië-Herzegovina om zich te vestigen in België.

Alvorens te vertrekken, moet u zich bij de bevoegde instellingen informeren over de formaliteiten die u dient te vervullen om uw socialezekerheidsprestaties te behouden of om socialezekerheidsprestaties van te ontvangen.

België heeft met Bosnië-Herzegovina een bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid afgesloten.
Deze overeenkomst regelt de toepassing van de Belgische en Bosnische socialezekerheidswetgevingen.

De Overeenkomst tussen België en Bosnië-Herzegovina betreffende de sociale zekerheid is van toepassing op werknemers, zelfstandigen en bepaalde categorieën ambtenaren.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in deze overeenkomst, zoals bij detachering, zal de socialezekerheidswetgeving van Bosnië-Herzegovina op u van toepassing zijn wanneer u in Bosnië-Herzegovina gaat werken.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in deze overeenkomst, zoals bij detachering, zal de socialezekerheidswetgeving van België op u van toepassing zijn wanneer u in België komt werken

De overeenkomst is slechts van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

 1. U moet zich in principe in België of in Bosnië-Herzegovina bevinden.
 2. U moet onderworpen zijn of onderworpen zijn geweest aan de Bosnische of de Belgische wetgeving.

De overeenkomst tussen België en Bosnië-Herzegovina waarborgt dat

 • u in het land waar U werkt dezelfde rechten en plichten inzake sociale zekerheid zult hebben als een werknemer van dat land;
 • de tijdvakken van activiteit zullen in beide landen in aanmerking worden genomen om de rechten op socialezekerheidsprestaties te openen;
 • u onder bepaalde voorwaarden socialezekerheidsprestaties van Uw land van oorsprong zult kunnen ontvangen wanneer u in het andere land woont;
 • uw tijdvakken van activiteit in België en uw tijdvakken van activiteit in Bosnië-Herzegovina zullen worden samengeteld om de rechten te openen op de socialezekerheidsprestaties en om het bedrag ervan te berekenen, bijvoorbeeld voor de rustpensioenen van België en van Bosnië-Herzegovina.

De overeenkomst tussen België en Bosnië-Herzegovina bevat toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van de socialezekerheidsprestaties.

De beoogde prestaties zijn:

 • gezinsbijslag
 • geneeskundige verstrekkingen
 • ziekte-uitkeringen (met inbegrip van moederschap en vaderschap)
 • invaliditeitsprestaties
 • prestaties inzake arbeidsongevallen
 • prestaties inzake beroepsziekten
 • werkloosheidsprestaties
 • rustpensioenen
 • overlevingspensioenen.

U vindt meer informatie op "informatie zoeken", waarbij u de criteria kan selecteren die op u van toepassing zijn.

Raadpleeg hier de tekst van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina van 6 maart 2006.

Raadpleeg hier de tekst van de Administratieve schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina van 4 november 2008.

Overeenkomsten

België heeft met een aantal landen een overeenkomst afgesloten waardoor het mogelijk is sommige van uw Belgische sociale rechten naar het buitenland te exporteren.

Meer informatie hierover vindt u in het deel over de overeenkomsten.