België - Filippijnen: bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid - algemeen

U verlaat België om zich te vestigen in de Filippijnen of U verlaat de Filippijnen om zich te vestigen in België.
Alvorens te vertrekken, moet u zich bij de bevoegde instellingen informeren over de formaliteiten die u dient te vervullen om uw socialezekerheidsprestaties te behouden of om socialezekerheidsprestaties te ontvangen.

België heeft met de Filippijnen een bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid afgesloten. Deze overeenkomst regelt de toepassing van de Belgische en Filippijnse socialezekerheidswetgevingen.

De overeenkomst tussen België en de Filippijnen is van toepassing op werknemers, zelfstandigen en bepaalde categorieën ambtenaren.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals bij detacheringen, zal de Filippijnse socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in de Filippijnen gaat werken.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals bij detacheringen, zal de Belgische socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in België komt werken.

De overeenkomst is slechts van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

  1. U moet zich in principe in België of in de Filippijnen bevinden.
  2. U moet de Filippijnse of de Belgische nationaliteit bezitten of erkend zijn als staatloze of vluchteling.

De overeenkomst tussen België en de Filippijnen waarborgt dat

  • u in het land waar U werkt dezelfde rechten en plichten inzake sociale zekerheid zult hebben als een werknemer van dat land;
  • de tijdvakken van activiteit in beide landen zullen in aanmerking worden genomen om de rechten op socialezekerheidsprestaties te openen;
  • u onder bepaalde voorwaarden socialezekerheidsprestaties van Uw land van oorsprong zult kunnen ontvangen wanneer u in het andere land woont;
  • uw tijdvakken van activiteit in België en uw tijdvakken van activiteit in de Filippijnen zullen worden samengeteld om de rechten te openen op de socialezekerheidsprestaties en om het bedrag ervan te berekenen, bijvoorbeeld voor de Belgische en Filippijnse rustpensioenen.

De overeenkomst tussen België en de Filippijnen bevat toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van de socialezekerheidsprestaties.

De beoogde prestaties zijn:

  • invaliditeitsprestaties
  • rustpensioenen
  • overlevingspensioenen.

U vindt meer informatie op "informatie zoeken", waarbij u de criteria kan selecteren die op u van toepassing zijn.

Raadpleeg hier de teksten van de Overeenkomst en de schikkingen:

Overeenkomsten

België heeft met een aantal landen een overeenkomst afgesloten waardoor het mogelijk is sommige van uw Belgische sociale rechten naar het buitenland te exporteren.

Meer informatie hierover vindt u in het deel over de overeenkomsten.