België - Israël: bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid - algemeen

U verlaat België om zich te vestigen in Israël of U verlaat Israel om zich te vestigen in België.
Alvorens te vertrekken, moet u zich bij de bevoegde instellingen informeren over de formaliteiten die u dient te vervullen om uw socialezekerheidsprestaties te behouden of om socialezekerheidsprestaties te ontvangen.

België heeft met Israël een bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid afgesloten.
Deze overeenkomst regelt de toepassing van de Belgische en Israëlische socialezekerheidswetgevingen.

De Belgisch-Israëlische overeenkomst is van toepassing op werknemers, zelfstandigen en bepaalde categorieën ambtenaren.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals bij detacheringen, zal de Israëlische socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in Israël gaat werken.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals bij detacheringen, zal de Belgische socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in België komt werken.

De overeenkomst is slechts van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

 1. U moet zich in principe in België of in Israël bevinden.
 2. U moet of de Israëlische of de Belgische nationaliteit hebben, of van een Europees land of van een land waar Israël en Belgie een verdrag mee hebben afgesloten.

De overeenkomst tussen België en Israël waarborgt dat

 • u in het land waar U werkt dezelfde rechten en plichten inzake sociale zekerheid zult hebben als een werknemer van dat land;
 • De tijdvakken van activiteit in beide landen zullen in aanmerking worden genomen om de rechten op sociale zekerheidsprestaties mee te openen;
 • u onder bepaalde voorwaarden socialezekerheidsprestaties van Uw land van oorsprong zult kunnen ontvangen wanneer u in het andere land woont;
 • uw tijdvakken van activiteit in België en uw tijdvakken van activiteit in Israël zullen worden samengeteld om de rechten te openen op de socialezekerheidprestaties en om het bedrag ervan te berekenen, bijvoorbeeld voor de Belgische en Israëlische rustpensioenen.  

De overeenkomst bevat toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van de socialezekerheidsprestaties.

De beoogde prestaties zijn:

 • prestaties inzake arbeidsongevallen
 • prestaties inzake beroepsziekten
 • rustpensioenen
 • overlevingspensioenen.
 • invaliditeitsuitkeringen
 • kinderbijslag

U vindt meer informatie op "informatie zoeken", waarbij u de criteria kan selecteren die op u van toepassing zijn.

Raadpleeg hier de tekst van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël van 24 maart 2014.

Raadpleeg hier de tekst van de Administratieve schikking betreffende de toepassingsmodaliteiten van het Verdrag tussen België en Israël betreffende de sociale zekerheid.

 

Overeenkomsten

België heeft met een aantal landen een overeenkomst afgesloten waardoor het mogelijk is sommige van uw Belgische sociale rechten naar het buitenland te exporteren.

Meer informatie hierover vindt u in het deel over de overeenkomsten.