Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Belgische identificatienummers

Het ondernemingsnummer

Het ondernemingsnummer wordt uitgereikt door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het is een uniek nummer dat ondernemingen identificeert bij de Belgische administraties.

Met dit nummer moet een onderneming niet telkens weer dezelfde administratieve formaliteiten vervullen bij verschillende besturen. De Kruispuntbank van Ondernemingen zorgt immers voor de uitwisseling van informatie tussen deze instanties.

Het ondernemingsnummer telt tien cijfers. Het eerste cijfer is 0.

Het RSZ-nummer

Dit is het nummer waaronder een onderneming geregistreerd staat bij de Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Nieuw venster.

Het nummer bestaat uit 12 cijfers. Het is samengesteld uit:

  • een kengetal (3 cijfers)
  • het eigenlijke inschrijvingsnummer (7 cijfers)
  • een controlegetal (2 cijfers)

Het rijksregisternummer en het INSZ

Het INSZ of identificatienummer van de sociale zekerheid is het unieke identificatienummer van een natuurlijk persoon bij de Belgische sociale zekerheid. Voor inwoners van België is het identiek aan het rijksregisternummer. Voor niet-inwoners van België is dat hun nummer in het BIS-register.

Het nummer is te vinden op verschillende officiële dragers, waaronder de elektronische identiteitskaart (eID).

Het rijksregisternummer bestaat uit 11 cijfers en is als volgt opgebouwd: JJ.MM.DD-sss.CG.

  • JJ = geboortejaar
  • MM = geboortemaand
  • DD = geboortedag
  • ggg = opeenvolgend nummer dat het geslacht aangeeft op de laatste positie
  • CG = controlegetal