Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Belgische identificatienummers

Het KBO-nummer of het ondernemingsnummer

Het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen is een uniek nummer dat ondernemingen identificeert ten opzichte van de Belgische administraties.

Hierdoor moeten ze niet telkens weer dezelfde administratieve formaliteiten vervullen bij verschillende besturen. De Kruispuntbank van Ondernemingen zorgt immers voor de uitwisseling van informatie tussen deze instanties.

Het ondernemingsnummer (KBO) telt tien cijfers. Het eerste cijfer is 0.

Het RSZ-identificatienummer

Dit is het nummer waaronder een onderneming geregistreerd staat bij de Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Nieuw venster.

Het nummer bestaat uit 12 cijfers. Het is samengesteld uit:

  • een kengetal (3 cijfers)
  • het eigenlijke inschrijvingsnummer (7 cijfers)
  • een controlegetal (2 cijfers)

Het rijksregisternummer

Het rijksregisternummer is een uniek identificatienummer voor iedere natuurlijke persoon ingeschreven in België. U vindt het op de achterkant van uw elektronische identiteitskaart (eID).