Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Fondsen voor Bestaanszekerheid

Info

17/01/2018: ‘itsme’: extra manier om aan te melden

Sinds 15 januari kunt u zich op dit portaal aanmelden met de mobiele app itsme. De itsme-app koppelt uw identiteitsgegevens aan een zelfgekozen code, uw simkaart en uw smartphone. Deze manier van aanmelden garandeert digitale veiligheid en privacy van het hoogste niveau.

De itsme-app is een initiatief van Belgian Mobile ID, een samenwerking tussen Belgische banken en telecomproviders.

U meldt zich aan met itsme via CSAM Nieuw venster .

Wat is CSAM?

CSAM is ontstaan uit een samenwerking van de openbare diensten om het identiteits-en toegangsbeheer van het e-government te regelen. Elke keer dat u zich aanmeldt, bevindt u zich in een uiterst beveiligde en betrouwbare omgeving.

28/12/2017: HVKZ opgegaan in RSZ en HZIV

Op 1 januari 2018 is de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) opgegaan in twee andere instellingen van sociale zekerheid: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV).
Deze integratie past in de verbetering van de werking van de federale overheid en de zoektocht naar synergieën tussen de verschillende instellingen van sociale zekerheid. De taken van de HVKZ waren zeer gelijkaardig aan die van de RSZ en de HZIV, dus de fusie met deze instellingen was een logische ontwikkeling.

Taakverdeling

De RSZ is nu verantwoordelijk voor:

 • de registratie en controle van socialezekerheidsaangiften,
 • de inning van de sociale bijdragen,
 • het beheer van de Poollijst, en
 • de toekenning van het wachtgeld en van de uitkering voor zeegewenning.

De HZIV neemt de volgende taken op zich:

 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering,
 • de sociale dienst, en
 • de toekenning en betaling van de ‘aanvullende vergoeding voor vaart in oorlogstijd’.

Sociale rechten voor zeevarenden ongewijzigd

Het specifieke socialezekerheidsstelsel voor zeevarenden blijft gelden na 1 januari 2018. Zeelieden blijven al hun sociale rechten behouden.

Nieuwe contactgegevens

Afhankelijk van het onderwerp waarover u informatie of hulp zoekt – zie taakverdeling hierboven – neemt u vanaf nu contact op met de RSZ Nieuw venster of de HZIV Nieuw venster.

U kunt nog steeds terecht in de vroegere kantoren van de HVKZ in Antwerpen:

Frankrijklei 81-83
2000 Antwerpen

Nieuwe website

De website van de HVKZ bestaat niet meer. Vanaf nu vindt u alle informatie over de sociale zekerheid voor zeevarenden via de nieuwe site www.seafarers-socialsecurity.be Nieuw venster,ondergebracht bij het internationale gedeelte van het portaal van de sociale zekerheid. Nieuw venster

 • beConnected

  Het samenwerkingsplatform van de professionals van de sociale sector

 • Raadpleging codelijsten

  Codelijsten van de sociale zekerheid consulteren

 • Siva

  Gegevens van het netwerk van de sociale zekerheid consulteren

 • Toegangsbeheer

  Maak en beheer gebruikersaccounts, en definieer ontvanger en formaat van de taken binnen uw onderneming.

 • e-Box

  De beveiligde elektronische brievenbus van uw onderneming. U ontvangt er taken en documenten van de instellingen van de sociale zekerheid.