Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Siva

Is een toepassing die u toelaat om gegevens van het netwerk van de sociale zekerheid te consulteren.

De dienst wordt ter beschikking gesteld door de Vereniging van sectorale instellingen Nieuw venster waarbij de gegevens ofwel online ofwel semi-online kunnen geconsulteerd worden.

 • Semi-online: vragen worden online gesteld en het antwoord volgt dezelfde weg als de KSZ-mutaties (=batch)

Op basis van verwijzingstabellen authoriseert of beperkt de KSZ de inzage van gegevens van de aangesloten werkgevers en werknemers.

Volgende functionaliteiten worden momenteel aangeboden afhankelijk van de rechten waarover u beschikt:

Consulteren van verwijzingstabellen

 • U kunt de tabel categoriecode met link tussen het fonds, werkgeverscategorie en werknemerscode consulteren.
 • U kunt de tabel werknemer met link tussen het fonds met werkgevers en hun werknemers consulteren.

OF

Consulteren en beheren van verwijzingstabellen

 • U kunt de tabel categoriecode met link tussen het fonds, werkgeverscategorie en werknemerscode consulteren.
 • U kunt de tabel werknemer met link tussen het fonds met werkgevers en hun werknemers consulteren.
 • U kunt actieve en niet-actieve werknemers toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Consulteren van het werkgeversrepertorium

 • U kunt het werkgeversrepertorium inkijken van één bepaalde werkgever of van een groep werkgevers van een sector (enkel batch).
 • U kunt fonetisch opzoekingen doen, onafhankelijk van de sector.

Consulteren van het rijks/bisregister

 • U kunt wettelijke gegevens (naar wens aangevuld met de samenstelling van het gezin) bekijken van één bepaalde werknemer of van alle werknemers van een sector (enkel batch).
 • U kunt persoonsgegevens opzoeken, onafhankelijk van de sector.
 • U kunt op adresgegevens zoeken, onafhankelijk van de sector.

Consulteren van DmfA

 • U kunt een overzicht van alle attesten opvragen (online beperkt).
 • U kunt de details van de DMFA-attesten, beperkt tot één werknemer, opvragen (online beperkter).