Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Over 30bis

Werkmelding 30bis

Welke werken moet u aangeven?

Voor de werken in onroerende staat moet u aangifte doen van:

(Nieuwe regels vanaf 1 januari 2014)

  • elke overeenkomst “opdrachtgever – aannemer die aangifte doet” vanaf 5.000,00 EUR (zonder btw) met minstens 1 onderaannemer; of
  • elke overeenkomst “opdrachtgever – aannemer die aangifte doet” vanaf 30.000 EUR (zonder btw) met of zonder onderaannemer.

Voorbeeld:

Waarde contract Onderaannemers Aan te geven
35.000,00 0 Ja
15.000,00 2 Ja
15.000,00 0 Nee
5.075,00 0 Nee
5.075,00 1 Ja
3.000,00 0 Nee
3.000,00 1 Nee
3.000,00 2 Nee

Bepaalde gevaarlijke werken (meer bepaald in verband met asbest) moeten ook vermeld worden in de aangifte 30bis.

Wie moet de aangifte doen?

De aangifte moet gedaan worden door de aannemer op wie de opdrachtgever een beroep heeft gedaan.

Wanneer moet de aangifte gedaan worden?

De aangifte moet gedaan worden voor het begin van de werken. In het geval er asbest aanwezig is, moet de aangifte ten laatste 14 dagen voor het begin van de werken gebeuren. U moet opnieuw aangifte doen zodra er zich belangrijke veranderingen in de werkwijze voordoen ten opzichte van de originele aangifte.

Bestemming van de aangifte

De werkmelding 30bis moet verstuurd worden naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), naar Constructiv en naar de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

Referenties

Artikel 30bis § 7 van de wet van 27 juni 1969, Bericht aan de aannemers van sommige werken. .pdf - Nieuw venster