Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Over 30ter

Voor welke werken en diensten moet een melding gebeuren?

De melding is verplicht voor de werken en diensten beschreven in het koninklijk besluit van 7 november 1983 houdende oprichting van het paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.
De melding is verplicht voor sommige activiteiten van de vleessector.

Wie moet de melding doen?

De melding moet gedaan worden door de aannemer op wie de opdrachtgever een beroep doet.

Wanneer moet de melding gedaan worden?

De melding moet vóór het begin van de werken worden gedaan.

Bestemming van de melding

De melding van de werken 30ter wordt aan de RSZ gericht.