Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Over consultatie van het rijksregister extra

Consultatie op basis van het rijksregisternummer

In het invulscherm moet u alleen het rijksregisternummer invoeren van de persoon van wie u de identificatiegegevens wilt consulteren.

Het resultatenscherm verschijnt met de volgende gegevens van de geconsulteerde persoon:

 • rijksregisternummer of bisregisternummer;
 • naam;
 • voorgeschiedenis van de naam;
 • voornaam (voornamen);
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • nationaliteit;
 • burgerlijke stand;
 • datum van overlijden (eventueel);
 • plaats van overlijden (eventueel);
 • verblijfplaats (straat, nummer, postcode, gemeente);
 • andere adressen (eventueel);
 • rijksregisternummer of bisregisternummer van de echtgenoot (eventueel);
 • naam en voornamen van de echtgenoot (eventueel);
 • gezinssamenstelling;
 • voorgeschiedenis van de gezinssamenstelling.

Belangrijke opmerking: dit is de volledige lijst van gegevens. Welke gegevens u te zien krijgt, hangt af van uw profiel.

Alfabetische consultatie

Met de alfabetische consultatie van het rijksregister en het bisregister kunt u iemands rijksregisternummer of bisregisternummer opzoeken op basis zijn naam en de geboortedatum. Als u de exacte schrijfwijze niet kent, dan kunt u een fonetische spelling gebruiken.

Het invulscherm bevat de volgende zones:

 • naam (verplicht);
 • eerste voornaam (optioneel);
 • tweede voornaam (optioneel);
 • geboortedatum (verplicht - zie verder);
 • tolerantie (optioneel - zie verder);
 • geslacht (optioneel).

De consultatie van het rijksregister en het bisregister gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens. Als op basis van de ingevoerde gegevens geen resultaten worden gevonden in het rijksregister of het bisregister of als er meer dan vijf resultaten worden gevonden, dan verschijnt er een boodschap op het scherm.

Als er minstens één resultaat wordt gevonden (en maximaal 2 x 5 resultaten) in het rijksregister en/of het bisregister, dan verschijnt er een scherm met resultaten. De volgende gegevens worden getoond per resultaat:

 • rijksregisternummer of bisregisternummer;
 • naam;
 • voornaam (voornamen);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • postcode.

Als er meer dan vijf resultaten worden gevonden in het rijksregister en/of het bisregister, dan is het mogelijk om de ingevoerde zoekcriteria te verfijnen door de optionele zones aan te vullen (bijvoorbeeld de eerste en/of tweede voornaam, het geslacht). Als u de exacte geboortedatum niet kent, dan kunt u werken met een 'tolerantie'.

De volgende tabel toont op basis van welke criteria de toepassing zoekt, naargelang de ingevulde waarden.

Dag Maand Tolerantie Criteria waarop wordt gezocht
00 - 00
 • de ingevoerde criteria;
 • een geboortedatum in de opgegeven maand/jaar
00 - XX (01-12)
 • de ingevoerde criteria;
 • een geboortedatum in de periode "maand - XX / jaar tot maand + XX / jaar"
00 00 00
 • de ingevoerde criteria;
 • een geboortedatum in het opgegeven jaar
00 00 XX (01-99)
 • de ingevoerde criteria;
 • een geboortedatum in de periode "jaar - XX tot jaar + XX"

Consultatie op basis van het adres

De consultatie op basis van het adres maakt het mogelijk alle personen te vinden die op een bepaald adres wonen.

Het invulscherm bevat de volgende zones:

 • postcode (verplicht);
 • INS-straatcode (verplicht);
 • nummer (verplicht);
 • postbus (optioneel).

De volgende gegevens worden getoond per resultaat:

 • rijksregisternummer of bisregisternummer;
 • naam;
 • voornaam (voornamen);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • postcode.

Belangrijke opmerking: deze consultatie hangt af van het profiel van de gebruiker.