Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Publieke mandatarissen

Alle private en openbare instellingen waar minstens één persoon werkt die een publiek mandaat uitoefent waarvoor een beloning is toegekend of voorzien:

  • zijn verplicht om zich in te schrijven bij het RSVZ binnen de 3 maanden nadat ze onderworpen zijn aan de wet van 13 juli 2005. Die inschrijving is eenmalig.
  • moeten jaarlijks een aangifte doorsturen voor 1 juli.

Voortaan kunnen uw sociaal secretariaat, of een dienstverrichter aan wie u een mandaat hebt gegeven, de inschrijving en aangifte ook indienen.