Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Online pensioenaanvraag

Werknemer, zelfstandige en ambtenaar

De papieren aanvraag voor het pensioen of de inkomensgarantie voor ouderen is van nu af aan verleden tijd.

Dankzij deze toepassing kunt u de aanvragen voor een pensioen of inkomensgarantie voor ouderen voortaan rechtstreeks invoeren via het internet. Identificatie met de elektronische identiteitskaart verzekert de beveiliging van de dossiers.

Die aanvragen zullen worden ingevoerd door de ambtenaar van de gemeente waar de aanvrager zijn hoofdverblijfplaats heeft. Dat kan ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum.

Op de online aanvraag volgt onmiddellijk een ontvangstbericht. Dat bericht drukt u af en overhandigt u als bewijs aan de aanvrager.

Dankzij deze eenvoudige procedure zal de behandeling van de aanvragen sneller verlopen. De online verificatie met de gegevens in het Rijksregister verzekert de juistheid van de gegevens. Bij dit alles garanderen we ook het respect voor de privacy van de betrokkene.

Wie moet geen aanvraag indienen?

Werknemer en zelfstandige

Heeft de aanvrager al een ontvangstmelding en eventueel een vraag om inlichtingen ontvangen, dan hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Om zijn dossier op te volgen, kan de betrokkene altijd terecht bij onze diensten.

Adressen en telefoonnummers:

Wil de betrokkene op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen gaan, dan hoeft u geen aanvraag in te dienen. Onze diensten onderzoeken automatisch zijn pensioenrecht. Wij zullen de betrokkene per brief meedelen welk kantoor zijn dossier behandelt.

Ambtenaar

Het rustpensioen wordt niet automatisch toegekend. Er moet altijd een aanvraag gedaan worden. Uitzondering: bij lichamelijke ongeschiktheid verklaard door Medex.

Indien de aanvrager al een ontvangstbewijs gekregen heeft en eventueel een vraag voor bijkomende inlichtingen, hoeft er geen nieuwe aanvraag gedaan te worden. Om de voortgang van het dossier te kennen, kan de betrokkene contact opnemen met de Federale Pensioendienst Nieuw venster.