Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Administratieve instructies RSZ

Sinds 1 april 2007 moet de Belgische gebruiker, vóór elke tewerkstelling van gedetacheerde werknemers, zelfstandigen en/of stagiairs die tijdelijk of gedeeltelijk in België komen werken, nagaan of deze personen over een LIMOSA-ontvangstbewijs beschikken. Indien dit niet het geval is, moet de gebruiker dit melden bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid.

Voor meer informatie over de Administratieve instructies RSZ