Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Als u geen melding doet

De Limosa-melding is een wettelijke verplichting. Niet naleven ervan kan leiden tot strafrechtelijke of administratieve sancties.

Volgende personen en organisaties kunnen bestraft worden:

  • de werkgever of zijn aangestelde of lasthebber
  • de gedetacheerde zelfstandige

Ook degene bij wie of voor wie de werkzaamheden in België worden uitgevoerd, kan vervolgd worden. Tenminste, als hij het ontbreken van een Limosa-1 niet aan de overheid meldt.